Tilmelding til LNS-Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen foregår lørdag d. 20. april kl. 10.30 til ca. 14.30 på Møllegården, Møllegårdsvej 3A, 4320 Lejre.

Hvis du deltager, beder vi om din tilmelding som svar på den stemmeseddel, vi sender til dig forinden, eller du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående formular.

Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at kontingentet er indgået på bankkontoen senest d. 20. marts. Medlemmer, der har tilmeldt kontingentbetaling til PBS, anses at have betalt rettidigt, uanset opkrævningstidspunktet.

Stemmeafgivelse kan ske på generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, vil bestyrelsen være taknemlig for, at du i stedet for senest en uge før afgiver din stemme på den fremsendte mail med link til afstemningen.