Stop for 5G på jorden og i rummet

International appel til FN, WHO, EU, Europarådet og alle nationale regeringer fra forskere, læger, miljøorganisationer og borgere. Verdens regeringer opfylder ikke deres pligt til at drage omsorg for de befolkninger de regerer. 29. Marts 2019 har 63.379 underskrivere fra mindst 168 lande underskrevet appellen.

International appel ”STOP FOR 5G PÅ JORDEN OG I RUMMET”. Du finder den også på dansk.

5G: En stor fare globalt for folkesundheden internationalt. Solid videnskabeligt belæg for otte forskellige typer alvorlige skadevirkninger forårsaget af eksponering for elektromagnetisk felt (EMF) og stråling, såvel som for årsagsmekanismerne som frembringer dem. Læs mere her.

Environmental Health Trust (EHT) er en tænketank, der vil fremme et sundere miljø gennem forskning, uddannelse og politik. Ifølge EHT er det den eneste non-profitorganisation i verden, der udfører banebrydende forskning i miljømæssige sundhedsfarer og også arbejder direkte med fagfolk inden for samfund, sundhed og uddannelse samt politikere for at afbøde disse sundhedsfarer. Læs mere her.