ARTAC’s forskning om elektromagnetiske felters effekt på menneskers helbred

Status over ARTAC’s (Association Pour la Recherche Thérapeutique Anti- Cancéreuse) forskning om Elektromagnetiske Felter.

ARTAC’s forskning om elektromagnetiske felters effekt på menneskers helbred.

Download her.

Artac1 Dec2009