Resumé af foredraget ”Sandplay” august 2018 v. Vera Marcher – LNS

Efterårssæsonen med foredrag i Værløse Kirke er så småt startet igen. I slutningen af august havde vi besøgaf Birgit Boyé Friis og Gitte Løve Lundgaard med ”Sandplay – hjælp til at udvikle din spiritualitet uden atmiste balancen”. Som psykoterapeuter manglede de lige dét, der for alvor kunne skabe gennembrud ipersonlig udvikling uanset den enkeltes livsløb. De viste, at Sandplay er et enestående redskab, der kan anvendes for såvel børn, unge og voksne – også for autister, misbrugere o.lign. Størst inspiration har de fået ved Roberto Assogioli, som var læge og psykiater. Han var inspireret af sine samtidige såsom Jung og Freud, men også af østlig og vestlig esotorik og havde især den spirituelle udvikling med. Roberto Assogioli udviklede psyko-synthesen, der rummede drifterne, kærlighed, vilje, kreativitet osv., oplevelsen af at være en del af en helhed.

Spirituel opvågning

Den spirituelle opvågning skal være i sund balance. I vores søgen efter noget større end os selv opstår et eksistentielt tomrum og et selvværdsbehov, hvor vi får brug for at bringe vore evner i spil og at åbne for leg og kreativt. I denne proces opstår behovet for noget mere og noget andet, noget højere, noget transcendens. Det kan være voldsomt, for egoet og selvet trækker i hver sin retning. Der udspiller sig spirituelle udviklingsfaser. Etikkens og hjertets værdier presser sig på, samtidig med at vores overlevelsesstrategi skinner stærkt igennem. Det er her man nemt kan miste troen på det spirituelle, for her handler det mere om værdier og levevis for én selv i forhold til omgivelserne. I sidste ende er spiritualiteten en forædling af vores karakter.

Alle disse spil og roller udspiller sig og afspilles igen, igen i ”bevidsthedens bevægelser”, i hjernens cortex, iføle- og sansehjernen. Via Sandplay kan vi åbne for alle mulighederne frem til en spirituel opvågning.
Det underbevidste sind fylder hele 95%, vores bevidste sind 5%, men desuagtet hæmmer vores analytiske sind os til stadighed i at få fat i de indlærte vaner og frigive ny energi i sind og krop.

To deltagere afprøvede Sandplay med flot personligt resultat. Figurerne udvælges og flyttes rundt under processen ogaktiverer det, der ligger og ”sover”.
Mange mekanismer går i gang, som vi kan arbejde videre med. Birgit Boye Friis og Gitte Løve Lundgaard arrangerer kursus- forløb over 10 lørdage – www.ibiscentret.dk