LNS politik for privatliv og cookies

Målgrupper som dette skrift henvender sig til:

 • LNS medlemmer (organisationer, virksomheder, foreninger og personer), klienter hos medlemmer samt virksomheder og personer, der får eller leverer oplysninger efter aftale.
 • Behandlere/terapeuter/klinikker samt tilknyttede behandlere og medlemsorganisationer, der som LNS-medlemmer bruger faciliteter til drift af deres virksomhed og/eller produktionskontrol, eller til alternativ forskning via Portalen for e-respons, efterfølgende benævnt ”portalen”.

Målgrupperne benævnes efterfølgende som ”du” eller ”dig”

Medlemsorganisationer i LNS kan tilslutte sig denne LNS politik. Det samlede antal organisationer, der har tilsluttet sig, benævnes “vi”, ”os” og ”vores”.

1. Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til vores rådighed fx via vores webside eller via portalen, oplyser vi dig om, hvilke data der behandles og til hvilket formål.

2. Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter helt overordnet:

 • Almindelige kontaktoplysninger for såsom navn, adresse, tlf., mail
 • Oplysninger om ydelser og services bl.a. via kontaktboks på websiden. 
 • Oplysninger om ydelser og services ”portalen”.
 • Transaktionsdata, f.eks. ændringer, logninger, faktureringer samt opgørelser, herunder økonomiske og evt. forskningsorienterede.
 • Klient-journalføring, sundhedsoplysninger om klienter i forskningsøjemed (ikke implementeret)

3. Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det kan være ved:

 • Behandling af data vi modtager via websidens kontaktboks
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Behandling af dine køb og levering af vore ydelser
 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring
 • Varetagelse af fælles interesser, herunder markedsføring af produkter.
 • Varetagelse af fælles interesser over for myndigheder og offentlighed
 • Forskning og produktionskontrol for deltagende medlemmer og deres klienter

4. Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der dækker et relevant formål hos os. Tilsvarende gælder omfanget af de persondata, som vi bruger. Vi tilsikrer i denne forbindelse, at vi ikke bruger flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

5. Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare i relation til vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan være en Samarbejdsaftale eller data der er nødvendige for at opfylde en kontrakt fx Koda Gramex aftale eller en anden retlig forpligtelse.

6. Vi tjekker og opbevarer dine persondata

Vi tjekker, at de persondata, vi behandler om dig, hverken er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi er afhængige af, at du sørger for at oplyse os om relevante ændringer i dine data, eller selv sørger for at gøre det.

7. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når det konstateres, at de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som var grunden til vores dataindsamling, behandling og opbevaring af dine data. Når du stopper et medlemskab, sletter vi alle relevante persondata om dig. Det aftales derefter, i hvilket omfang du evt. ønsker at blive holdt orienteret om vore aktiviteter og vice versa.
Data til forskningsbrug anonymiseres eller pseydonymiseres, såsnart deres tilknytning til dig er blevet irrelevant for formålet. De opfattes derefter ikke som “dine persondata”, men håndteres i det videre i henhold til EU’s persondataforordning.

8. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse til at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Du kan til enhver tid at ændre på dine givne tilladelser, korrigere oplysningerne om dig eller slette dem.

9. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Som udgangspunkt videregives dine data ikke. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, eksempelvis som led i indberetning til en myndighed.

10. Cookies politik

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer, smartphone el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. I realiteten kan du indstille computeren til at slette alle cookies, når du lukker computeren ned.

Formål med cookies på vores website:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger, mens du besøger hjemmesiden.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og hvorfra (land).
 • Du kan til- og fravælge cookies.

11. Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har udfærdiget en IT-sikkerhedspolitik (ikke sket endnu maj 2018), som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

11. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Som udgangspunkt videregives dine data ikke. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvor de stammer fra, samt hvad vi anvender dem til. Såvidt muligt vil du selv kunne tjekke det. Endvidere kan du få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. 

Såvidt muligt vil du selv kunne slå op, hvilke specifikke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

For at håndhæve dine rettigheder kan du henvende dig til LNS kvalitetsafdeling eller til tilknyttede dataansvarlige, herunder behandlere, der registrerer klientdata.

12. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Såfremt du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Dette gøres mest praktisk ved at du selv gør det. Hvis du ikke selv kan eller ønsker at korrigere eller slette dine data, er du velkommen til at kontakte os herom. Vi vil da undersøge, om betingelserne herfor er opfyldt og gennemfører i så fald de relevante ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Data, der er registrerede til forskningsformål, kan dog principielt ikke ændres efterfølgende, i overensstemmelse med god forskningspraksis. Kommentarer derom er dog altid velkomne.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette din persondata. Det gælder eksempelvis i de tilfælde, hvor du tilbagetrækker dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere forfølger et nødvendigt formål, kan du anmode om at få dem slettet. Endvidere kan du kontakte os, såfremt du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Dette gælder ikke data, som er anonymiserede eller pseudonymiserede i f. m. alternativ forskning.

13. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan derudover gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til relaterede markedsføringsformål. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for hurtigst muligt at ophøre med den berørte behandling af dine persondata.

14. Google Analytics (trafikmåling) eller lignende

Vi forbeholder os retten til at overvåge datatrafikken i de tekniske redskaber, vi på tidspunktet anvender til behandling af dine data.

15. MailPoet newsletter & emails

Hvis du har abonneret på vores nyhedsbrev, eller hvis du er tilmeldt som bruger af vores hjemmeside (du kan logge ind), er der en god chance for, at du modtager e-mails fra os.

Vi sender kun e-mails, som du har tilmeldt dig for at modtage, eller som vedrører de tjenester, vi har leveret til dig.

For at sende dig e-mails bruger vi navn og e-mail-adresse, du giver os. Vores websted logger også den IP-adresse, du brugte, da du tilmeldte tjenesten for at forhindre misbrug af systemet.

Vores hjemmeside sender e-mails via MailPoet-sendetjenesten. Denne tjeneste giver os mulighed for at se statistik over hvilke mails bliver læst og hvilke links, der klikkes på. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre indholdet af vores nyhedsbreve.

Ingen identificerbare oplysninger spores ellers uden for denne hjemmeside undtagen e-mail-adressen.

16. Annoncering og markedsføring

Vi forbeholder os retten til at vise annoncer, logoer o.lign. til gængs markedsføring fx på websiden og i nyhedsbreve, når du selv bruger eller selv kan bruge de domæner og redskaber, der giver adgang til dine data.

17. Dine forpligtelser

Hvis du opdager eller får væsentlig mistanke om, at der sker uberettiget brug af dine eller andres registrerede persondata, ønsker vi at forpligtige dig til at meddele dette til os snarest belejligt.

Ansvarsfraskrivelse

Intet på dette website er et forsøg på at afholde dig fra nødvendig lægebehandling. Nedtrapning af medicin eller behandling bør ske i samråd med en kvalificeret læge. Vælger du at ophøre med lægeordineret medicin eller behandling, bærer du selv det fulde ansvar.

Bestyrelsen i LNS