NSK Nordisk Samarbeids-Komite for ikke-konvensjonell medisin har afholdt møde i september 2018

Mødet blev afholdt i september i Oslo i år. For mit vedkommende som nyt NSK-medlem for LNS Danmark var det deltagelse for første gang, og det er altid spændende at skulle prøve noget nyt. Det var et berigende møde, som bekræfter vigtigheden af fremtidige møder.

Et særligt og interessant træk at erfare ved mødet er gruppens store forskellighed inden for de komplementære og alternative behandlingsområder i måderne, hvorpå de enkelte skandinaviske lande er struktureret eller er i gang med at strukturere sig.

Hvert nordisk land fremlagde information om egne forhold til mødet. Da jeg som LNS-repræsentant fra Danmark er vant til, at det danske sundhedsvæsen – som samlende og støttende instans og ikke mindst som lovgiver – er stærkt inde over lovgivning på det alternative område som samarbejdspartner til branchen eller som samlende og støttende instans og ikke mindst som lovgiver –  var det en øjenåbner at erfare, at de alternative områder i de øvrige nordiske lande på mange måder langt hen ad vejen opererer som selvstændige operatører – med større eller mindre autoritet på området. De udtænker selvstændigt reglerne og regulerer dem; dette gælder ikke mindst i Norge medNorske Naturterapeuters Hovedorganisajon (NNH), der arbejder selvstændigt med og i tæt samarbejde om professionelle / akademiske uddannelseskrav og anerkendelse af højere uddannelse eller afsluttet erhvervsuddannelse i samarbejde med det Norske register for Alternativ Medicin.

Der er både fordele og ulemper ved hvert af de skandinaviske systemer, og det vil være gavnligt at udnytte vores mulighed for “samråd” til at inspirere hinandens organisationer til nye veje. Allerede nu er vi en fin lille familie. LNS glæder sig til at være vært for et NSK-møde i København I 2019.

November 2018

Af Lillian Wong, NSK repræsentant for LNS