Nedlukning af de liberale erhverv

I baggrund af at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget flere forespørgsler om, hvilke klinikker der skal holde lukket, meddeler de 8. januar 2021 til medlemmer af SRAB:
Vi har stor forståelse for, at det er en vanskelig situation for de alternative behandlere, som igen er ramt af nedlukning.

I Bekendtgørelse nr. 2059 af 20. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, er følgende anført:

”§ 6. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, skal holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2-11 og kapitel 4:
..…
9) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.”

Det er derfor ikke i sig selv afgørende, om en behandler er RAB-registreret eller ej, idet bestemmelsen lægger vægt på, om behandlingerne ”efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder”.

I kapitel 4 om generelle undtagelser er det i § 16, stk. 3, anført følgende:
”Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.”

I forbindelse med en tidligere forespørgsel, har Sundheds- og Ældreministeriet specificeret, at lokaler kan holdes åbent med henblik på, at autoriserede sundhedspersoner kan foretage behandling, og ikke med henblik på at lokalets eventuelt øvrige funktioner kan bruges.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der fastsætter det nærmere indhold af de lovgivningsmæssige rammer for de restriktioner, der trådte i kraft den 21. december 2020 for de liberale erhverv.
Styrelsen for Patientsikkerhed skal derfor henvise til, at I kan kontakte ministeriet, hvis I har yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen
Mette Braad Sander
Specialkonsulent
Styrelsen for Patientsikkerhed