2300 København S
Forlaget Klitrose
Ole Bidsted
For holistisk, økologisk helbredssyn

Klitrosen udgiver bøger inden for psykologi, terapi, ernæring og helse ud fra et holistisk, økologisk helhedssyn. Der lægges både vægt på sygdomsbehandling og på det forebyggende sundhedsarbejde. De fleste forfattere har erfaring inden for det etablerede sundhedssystem, f.eks. som farmaceuter, fysioterapeuter, læger og sygeplejersker.
Alternativ behandling bygger på århundreders erfaringer og gode resultater. Til forskel fra medicinsk behandling giver akupunktur, kiropraktik, urter, zoneterapi og fornuftige kostomlægninger ikke sundhedsskadelige virkninger.

Tel. 3257 8605
EmailHome