8600 Silkeborg
Allergica AMBA
dir. Jesper Schrøder
Homøopatiske lægemidler

Allergica A/S er en antroposofisk inspireret homøopatisk lægemiddelvirksomhed og den første af sin slags i Danmark. Virksomheden blev grundlagt af heilpraktiker og forfatter Peer Bach Boesen i 1984, som så, at der var behov for en ny type lægemidler til en ny tids mennesker – lægemidler uden kemi, og som virker dybt og mildt. Allergicas homøopatiske lægemidler er fremstillet efter antroposofiske anvisninger baseret på Rudolf Steiners lære.

Mennesket i centrum
Hos Allergica fremstiller vi medicin med mennesket i centrum. I produktionen kommer det til udtryk ved, at de vigtigste processer foregår ved hjælp af håndkraft og ikke ved brug af maskiner. Det starter allerede i indsamlingen af de ingredienser, vi bruger når et lægemiddel produceres. Hvis det er muligt, plukker vi gerne selv udvalgte ingredienser i skoven eller indsamler gift fra bier mv. De efterfølgende processer med klargøring og potensering foregår også ved håndkraft.

Håndpotenseringen, som er den måde vi fortynder lægemidlerne på, er vigtig for os, fordi vi ikke ønsker mekaniske bevægelser i medicinen – vi ønsker i stedet en menneskelig følelsesmæssig rytme. Det er først, når midlerne skal hældes på flasker, at vi får hjælp af en maskine. Vi involverer os dermed i processerne omkring produktionen af lægemidlerne, og ser denne proces som en vigtig del af det endelige middel, og hvem vi er som virksomhed.

Almennyttig virksomhed
I Allergica mener vi, at produktion af lægemidler er en almenmenneskelig opgave, og at de økonomiske interesser må vige for dette formål. Allergicas økonomiske overskud går derfor til nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til andre almennyttige homøopatiske og antroposofiske initiativer.

Allergicas mission
Det er Allergicas mission at hjælpe mennesker og dyr til et bedre helbred, samt til højere indsigt i mennesket som udgøres af krop, sjæl og ånd. Vi vil udvikle, fremstille og forhandle homøopatiske lægemidler i harmoni med naturen og mennesket. Vi vil endvidere udbrede viden om den nytte, antroposofisk homøopatiske lægemidler har på mennesket.

Tel. 7026 1777
EmailHome