FORSLAG: Hjælpepakker til de helt små og mellemstore virksomheder

2020-03-18 Regeringens hjælpepakker til de helt små og mellemstore virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, frisører, massører, fysioterapeuter o.lign. (se også virksomhedsguiden.dk)

Kære terapeut og selvstændig erhvervsdrivende, kære medlemmer i en corona-tid

Det er voldsomt og uvirkeligt, hvad der sker lige nu overalt i verden. Det er en kæmpe prøvelse at blive udfordret på vores livsgrundlag og på handling her og nu – i næstekærlighedens navn.

LNS har ikke noget formelt grundlag for at rykke i nogen snore, men på basis af Regeringens pressemøde i dag 18. marts 2020 kl 12, præsenteret af finansministeren og erhvervsministeren, har vi nedenfor prøvet at give en hurtig oversigt, som måske kan være en hjælp for jer der har en klinik eller på anden måde arbejder selvstændigt med alternativ sundhed.

2020-03-18 Iværksættere og de små selvstændige:

”Regeringen lancerer en midlertidig ordning for små virksomheder med under 10 ansatte som kan blive kompenseret, hvis de oplever et tab på mere end 30%. I alt vil man kunne få kompensation for 75% af sit tab, op til 23.000 kr hver måned.

De erhverv der er hårdt ramt og ikke må holde åbent kompenseres på denne måde for husleje, faste udgifter.

Regeringen fremlægger i dag 18. marts en kompensationslov for særligt hårdt ramte erhverv hvor staten giver tilskud på op til 80% af de faste udgifter.
Pengene rækker til at hjælpe de næste 3 mdr., men der er ikke sat loft over ordningen. Beløbet kan hæves, hvis det bliver nødvendigt. Staten betaler de udgifter, som de små virksomheder måtte have. Dk er i den heldige situation, at dansk økonomi er bund solid. Regeringen vil holde hånden under virksomheder og ansatte. Det er et klart budskab til virksomhederne, at staten holder hånden under dem for at kunne få hjulene hurtigere i gang, den dag corona er slut. Det er en ekstraordinær situation uden sidestykke af midlertidig karakter, foreløbig gældende i 3 mdr. Der er også lavet tiltag overfor bankerne, så de kan støtte virksomhederne.
Tabet dokumenteres på den måde, at man Indsender en ansøgning på tro og love, der anfører omsætningen før og nu og på basis deraf beregnes tilskuddet.
For en lille frisør f.eks. eller en lille selvstændig virksomhed er der mulighed for at bruge de forskellige ordninger på kryds og tværs. Men man kan ikke få kompensation 2 gange for samme tab, men man kan godt kombinere de forskellige ordninger (se også virksomhedsguiden.dk).
Andre gode ideer drøftes i folketinget i dag med de forskellige partier. ” Det var ligesom det jeg i en hurtig vending kunne sammendrage.
Held og lykke til dig og os alle Vera Marcher – LNS
18. marts 2020