Kortfattet Curriculum Vitae for Landsorganisationen Natursundhedsrådet

Skrevet af Vera Marcher og Annette Kurtzmann

D. 23. juni 1979 oprettedes ved et weekend-seminar om naturmedicin på Hindsgavl Slot ”Landsforeningen til Naturmedicinens Fremme”, forkortet LNF. Det var på forslag af Henning Berthelsen, der var producent af naturmedicin. Blandt medlemmerne var der alternative behandlere og en række andre producenter af naturmedicin.

Den første formand blev imidlertid en bruger af naturmedicin, Henning Christensen. Foreningen var fra begyndelsen åben for alle interesserede, og mange af formændene i de følgende år har hverken været behandlere eller producenter, men brugere. Sådan er det også i dag.

Fra første færd var LNF paraplyorganisation for andre foreninger og arnested for etablering af nye foreninger for diverse specialer. Der har været en løbende til- og fragang af medlemsforeninger.

I 1985 begyndte LNF at udgive sit eget medlemsblad ved navn ”NaturHelse”. Det udgives nu på 34. år.

I 1985 foreslog Sundhedsstyrelsen oprettelse af ”Kontaktorganet” med foreninger for alternative behandlere. LNF forestod udarbejdelsen af ”Kontaktorganet”. Det eksisterer stadig og hedder i dag SRAB: Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling.

I 1987 etablerede LNF en autoriserings- eller godkendelsesordning for alternative behandlere, som opnåede Sundhedsstyrelsens opbakning. Det var en forløber for RAB-ordningen. Den gik desværre til grunde pga. uenighed om, hvem der skulle administrere den.

I 1995 skiftede LNF navn til LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. Samtidig skilte en række medlemsforeninger sig ud under navnet Sundhedsrådet.
LNS var aktiv i forarbejdet med at indføre RAB-ordningen, som blev virkeliggjort i 2003. Desværre blev loven derom formuleret på en måde, der hindrede LNS i at RAB-registrere.

Siden 2002 har LNS tilbudt licens til KODA-Gramex til sine terapeutmedlemmer.

I 2004 opnåede LNS en kvalitetscertificering af sin administration efter ISO 9001-standarden.
Fra 2015 kan medlemmer af LNS og af medlemsforeninger tilvælge en gruppe-erhvervsansvarsforsikring, der udover det sædvanlige for sådanne forsikringer også dækker ansvaret ved at behandle.

LNS har otte medlemsforeninger. De to største er Clairvoyant Foreningen og DETT for tankefeltterapeuter. De der har været medlemmer længst er Natur-Balance-Husene og Miljø- & Jordstråleforeningen Danmark.

LNS arbejder på at gøre det muligt for medlemsforeninger og klinikker at indgå som partnere i kvalitetscertificeringen efter ISO 9001.

LNS arbejde og aktiviteter er baseret på frivillige hænder. En af visionerne for LNS er at udbrede kendskabet til alternative og spirituelle behandlingsformer for dermed at opnå større respekt og anerkendelse for det alternative sundhedsvæsen og dets mange dygtige behandlere.

Opdateret Maj 2019 LNS bestyrelse

Yderligere info