HIP HIP HURRA – Den 23. juni 2019 fejrede LNS ubemærket sit 40 ÅRS JUBILÆUM !

Af Vera Marcher og Annette Kurtzmann.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at LNS’ vision tager udgangspunkt i en forståelse af mennesket som et væsen med krop, sjæl og ånd. En helhed der ikke må forrådes eller forrås. Som ikke kan adskilles, men som må respekteres i alle dele, hvis helheden skal fungere i harmoni.

Hvordan har udviklingen så været?

Året er 1979. Landsforeningen til Naturmedicinens Fremme LNF blev dannet af en flok ildsjæle med visionen om Danmark som foregangsland for lavteknologiske behandlingsformer og grøn medicin. Det fandt sted på Hindsgavl Slot 23. juni. Fra den dag og til i dag, efter 3 navneskift, flere vedtægts- og strukturændringer, udarbejdelse af Statusrapporten af 1987 (som dannede basis for RAB-ordningen fra 2004), efter udgivelsen af ”Den grønne Vejledning for brugere af det alternative sundhedssystem” i 1987 og Fagligt Råds Informationspjece samt ISO certificeringen i juni 2004, har NaturSundhedsrådet LNS gjort en forskel.

Engagementet for at fremme andre behandlingsformer har gavnet danskerne

Historikken viser mange engagementer med borgermøder på Christiansborg, deltagelse i fremstød og underskriftindsamlinger for naturlig sundhed, messedeltagelse m.m. tilbage fra 1980-erne til i dag.
Der er foregået en stadig kraftigere udvikling til fordel for naturbehandling, både i form af naturmedicin og kosttilskud og gennem anvendelse af naturterapierne. Samtidig er der sket en stigende anerkendelse i befolkningen som helhed. Borgerne har taget alternative behandlingsformer til sig. Det fremgår af ”Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017” fra midten af januar, udgivet af Statens Institut for Folkesundhed. Knapt 28 % af den voksne befolkning har brugt alternativ behandling inden for det seneste år. Det svarer til, at knap 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt én eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år.
Mest anvendt er massage, osteopati o. lign. manipulative terapier. Nr. 2 er akupunktur, der udføres sideløbende af mindst 1000 personer inden for sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre). Nr. 3 er zoneterapi. Én ud af tre kvinder bruger alternativ behandling, mens godt én ud af fem mænd inden for det seneste år har opsøgt en alternativ behandler. Undersøgelsen kan hentes eller læses på https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/03_2019

Forskning

Den alternative sektor altid har ønsket at indgå i forskning, men interessen fra de offentlige myndigheder eller private fonds til at satse på en omfattende forskning inden for området har ikke været til stede, eller vedvarende. LNS nåede at deltage i skabelsen af ViFAB, som døde på halvvejen, idet det blev nedlagt igen i 2012. Måske ikke den store ulykke, for forskning i alternativ behandling kræver sit eget design.
Næsten al hidtidig forskning vedr. effekt af alternativ behandling er gennemført på misforståede forudsætninger og har af den grund ikke kunnet give korrekte resultater. LNS vil derfor i nær fremtid introducere en forskningsmetode, der er velegnet for den alternative sektor. I al sin enkelthed besvarer klienten et spørgeskema før behandlingen og samme spørgeskema igen efter behandlingen. Har behandlingen haft effekt, vil det vise sig i en forskel mellem svarene.
Alternative behandlere vil blive inviteret til at deltage i denne forskning. Fra LNS’ side kræver det orden i egen butik. Det har ISO kvalitetssikringen fra 2004 været med til at skabe et godt grundlag for, og via LNS Forum for Kvalitetsudvikling er det i dag muligt for medlemsforeninger og klinikker at indgå som partnere i kvalitetscertificeringen efter ISO 9001.

Tidsånden og fremtiden

Den tidsånd og megatrend, der bærer udviklingen og ændrer bevidsthed, holdninger og handlingsmønstre viser, at vores vision om sundhedsmæssige kvaliteter med produktion af økologiske produkter af høj kvalitet, et lavenergisamfund baseret på vedvarende energi og med respekt for naturen på alle måder til dels er slået igennem. De alternative behandlingsmåder og –midler er blevet mere og mere almindelige og anerkendte i befolkningen, men blandt de fleste læger er jerntæppet stadig til dels trukket for, idet de fortsat med magt og midler holder afstand og synes uinteresserede i komplementære behandlingsformer.

LNS har været medvirkende til, at alternativ behandling er så kendt og udbredt, som det er i dag. Det kan vi glæde os over og med sindsro fortsat repræsentere alternativ sundhed og diverse behandlingsformer og grupperinger, som udvides i takt med samfundsudviklingen. Selvom der i dag findes alternative sundheds- og behandlerorganisationer og –foreninger og butikker, der udelukkende favner grupperinger med bestemte kvalifikationer, er der blandt disse nogle, som sideløbende ønsker medlemskab af LNS. De findes på alle felter også blandt den almindelige befolkning (personlige medlemmer i LNS). Det indikerer, at der er behov for det åbne forum, som LNS tilbyder. LNS skaber en platform for alternativ sundhed med alle dens forskellige retninger, ligesom vi bliver vores egen platform for nytænkning.

LNS mål er at sikre befolkningen en åben, sikker og billig adgang til lavteknologiske helbredelsesmidler og –måder. Terapier og mediciner, der er i overensstemmelse med og samarbejder med naturen og ikke imod. Et sundhedssystem der tilgodeser behandlingen af folkesygdomme frem for de specielle lidelser. Et sundhedsvæsen hvor en profession ikke har monopol på sandhed og behandling, men er en af flere muligheder, som brugeren frit kan vælge imellem.

Danmark kan blive et land med særlig menneskelige, spirituelle og sundhedsmæssige kvaliteter, med produktion af økologiske produkter af høj kvalitet. Et lavenergisamfund baseret på vedvarende energi og med respekt for naturen på alle måder og med en orientering mod sundhed, personlig og spirituel udvikling og en tilværelse med en høj kulturel og menneskelig kreativitet, fysisk som psykisk på alle områder.

”Om det lykkes godt, kan vi kun håbe på, for det er vist ikke prøvet før.” (Mogens Ehrich, LNS)