Forskningsprogram om elektromagnetiske felter

ARTAC’s FORSKNINGSPROGRAM OM INTOLERANCE OVERFOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER
ÅR 2009 – 2010.

Download her.

Artac2 Dec2009