Forskere i mobilstråling skriver til EU Kommissionen

Verdens hidtil største studie viser signifikant vækst i kræft i f.m. mobilstråling.
Mere end 180 forskere og læger fra 35 lande, anbefaler i et brev til EU Kommissionen at ”standseudrulningen af femte generation, 5G, for telekommunikation, indtil mulige farer for menneskers helbred ogfor miljøet er blevet fuldt ud undersøgt af uafhængige forskere.”

Pier reviewet forskning – der sikrer videnskabelighed og kvalitet – har dokumenteret, at telebranchen har påvirket studier af sundhedsvirkninger fra strålingen fra trådløs kommunikation. Vi insisterer på, at 5G må standses, indtil forskning, som er uafhængig af telebranchen, er blevet udført for at sikre befolkningenssundhed.”

En tidligere appel blev i 2015 overleveret til FN og Verdens Sundhedsorganisationen. Denne appel er nu signeret af mere end 230 forskere fra 41 lande. Alle har publiceret pier reviewed forskning om biologiske eller sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter (Mobilstråling).
Siden Appellen blev publiceret, er verdens hidtil største studie på området blevet udført i USA af National Toxicology Program (NTP). Studiet fremviser statistisk signifikant vækst i forekomsten af hjerne- og hjertekræft blandt dyr, som blev eksponeret for mobilstråling med grænseværdier, der var svagere end angivet i de internationale retningslinjer fra ICNIRP. Dette støtter op under studier, som viser en sammenhæng mellem mennesker og mobilstråling og hjernesvulst, ligesom det er blevet påvist i en lang række af andre pier reviewed forskningsstudier.

LÆS MERE http://kortlink.dk/radicover/uv2r