Det nye 5G netværk

Snart er det nye 5G netværk udrullet i Danmark. Det opererer med op til 18 gange højere bestråling frekvensmæssigt end nutidens wi-fi. Til trods for omfattende forskning gennem tiden, der påpeger de farlige sundhedsmæssige aspekter ved netop mikrobølgebestråling (wi-fi, mobiltelefoni, smartmetre osv.), og trods mange bekymrede appeller fra borgere og organisationer, er Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ikke bekymret. Det fremgår i hans svar fra juni sidste år på et åbent brev fra 5G Taskforce-gruppen til teleordførerne for området.

Klimaministeren svarer, at ”for så vidt angår de sundhedsmæssige aspekter ved mobiltelefoni henholder jeg mig til Sundhedsstyrelsens vurdering. Sundhedsstyrelsen sammenfatter, at det på baggrund af den hidtil offentliggjorte forskning ikke er muligt at hverken bekræfte eller afkræfte, at radiobølger og mikrobølger fra trådløs kommunikation har negativ indvirkning på menneskers helbred”.

Læs 5G Taskforce-gruppens appel her.

Læs klimaministerens svar her.