Farerne ved 5G netværket

Efter 5G konferencen på Christiansborg 4. maj ”5G – næste generation af mobilteknologi. Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter?” udarbejdedes en RESOLUTION.

Advokat Christian F. Jensen (L) har endvidere opsummeret, ”hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark”. Læs RESUME her.

LNS har henvendt sig til politikere, ministre og ordførere med 3 spørgsmål med henblik på at få deres holdning til dette alvorlige samfundsproblem og henviser samtidig til alle dokumenterne, som kan læses her.