Føler du dig stresset? Foredrag på Zoom

Dato: 15. september 2021
Foredrag i LNS regi

Læge Charlotte Bech fortæller om, hvordan du kan blive “Fri for stress”.
Arrangeret i samarbejde med LNS. Læs om tilmelding til LNS nedenfor.

Har nedlukning med isolation og afstandskrav, bekymringer for smittefare og privatøkonomi, udfordringer med hjemmearbejde og hjemmeskoling (og meget andet) tæret på psyken og ført til symptomer på stress og udbrændthed?

I foredraget “Fri for Stress” orienteres vi om og får ny inspiration og input til at frigøre stress.

Privatpraktiserende læge Charlotte Bech supplerer den gængse lægevidenskabelige behandling med veldokumenterede naturlige metoder og giver os redskaber til at handle selv – uden kemikalier.

Spørgsmål besvares til sidst i chatten.

Deltagelse 80 kr. Beløbet skal være indgået senest 14. september via LNS mobilepay 95610 eller på LNS konto i Merkur bank 8401 111 2541.
Meget vigtigt! Husk din mailadresse ved tilmeldingen, så vi kan maile et link til dig!
Du skal bruge linket for at deltage og modtager det dagen før eller på selve dagen.
Eventuelt yderligere oplysninger fås hos vhm@Lns.dk
Videresend gerne invitationen til dit netværk.

Charlotte Bech har en baggrund som læge for gravide og fødende kvinder i Tennessee USA, indenfor mavetarmkirurgi på Gentofte Amtssygehus samt intern medicin på Rigshospitalet. Hun er autoriseret læge, medlem af lægeforeningen (DADL), af foreningen af speciallæger (FAS) og af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)). Charlotte Bech arbejder med kursister, der selv er klar til at gøre en indsats for at optimere sundhed og højne livskvalitet.