Et arbejde for et nyt videnscenter for alternativ og komplementær behandling

Der har i en årrække været et ønske fra Danske Patienter, Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber samt den alternative og komplementære branche at få oprettet et nyt videnscenter for alternativ og komplementær behandling. Danske Patienter, Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber stod sammen med Liselott Blixt om at stille et forslag til finansloven 2023 om bevilling til et videnscenter. Forslaget havde stor opbakning, men blev nedstemt, da det blev vurderet, at der ikke var stillet forslag til finansiering af videnscenteret.

Efterfølgende indbød ovenstående foreninger paraplyorganisationerne samt enkelte store foreninger med til et dialogmøde omkring et videnscenter. På dette møde blev det hurtigt tydeligt, at vi alle havde et fælles ønske og vision for et sådant videnscenter. Derfor blev der nedsat en. arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danske Patienter, Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, samt to repræsentanter fra den alternative og komplementære branche. De to repræsentanter blev valgt ved afstemning mellem LNS, DAKOBE, Dansk Behandlerforbund, RAB forum samt Sundhedsrådet. Repræsentanterne er Speciallæge og funktionel medicinsk behandler Anna Iben Hollensberg samt Msc Oriental Medicine og akupunktør Anja Funder. Arbejdsgruppen har indtil videre haft to onlinemøder, hvor der er diskuteret forskellige versioner af et videnscenter, den fulde version med vidensformidling, rådgivning samt forskning og en light udgave med blot vidensformidling. Ligeledes er der diskuteret finansieringsforslag med midler på finansloven samt fondsmidler.

Helt overordnet set er der diskuteret forskellige indgangsvinkler til formålet og berettigelsen af et videnscenter, altså hvorfor er der brug for et upartisk videnscenter, og hvad skal formålet være med det. Alle i arbejdsgruppen bidrager med gode ideer, argumenter og meget mere. Det er en gruppe af mennesker, som arbejder for et fælles mål og et ønske, som kan være udfordrende, når det kræver politisk flertal. Ikke desto mindre er hele gruppen optimistisk og klør på for at kunne stille et gennemarbejdet forslag, når tiden er moden.

Anja Funder
Oktober 2023

nyt videnscenter ved Anja Funder LNS