De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

Rapport fra Europarådet.

De potentielle sundhedsmæssige effekter af lavfrekvente elektromagnetiske felter, der omgiver el-ledninger og elektriske apparater, er genstand for igangværende forskning og en betydelig offentlig debat. Hvor elektriske og elektromagnetiske felter i visse frekvensbånd har fuldt ud gavnlige virkninger, som anvendes inden for medicin, viser det sig, at andre ikke-ioniserende frekvenser, hvad enten de stammer fra ekstremt lave frekvenser, el-ledninger eller visse højfrekvente bølger/stråling, der anvendes indenfor radar, telekommunikation og mobiltelefoni, har mere eller mindre potentielt skadelige, ikke-termiske biologiske effekter på planter, insekter og dyr, såvel som den menneskelige krop, når de udsættes for strålingsniveauer, der er lavere end de officielle grænseværdier.

Download her.

Europaraadets Resolution Dansk Oversattelse