Dagsorden til LNS Generalsofsamling 2020

Generalforsamlingen foregår lørdag d. 18. april kl. 10.30 til ca. 14.30 på Møllegården, Møllegårdsvej 3A, 4320 Lejre. Hvis du deltager, beder vi om din tilmelding som svar på den mail vi sender til dig forinden, eller du kan tilmelde dig på Lns@Lns.dk

Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at kontingentet er indgået på bankkontoen senest d. 18. marts. Medlemmer, der har tilmeldt kontingentbetaling til PBS, anses at have betalt rettidigt, uanset opkrævningstidspunktet.

Stemmeafgivelse kan ske på generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, vil bestyrelsen være taknemlig for, at du i stedet for senest d. 15. april afgiver din stemme på den inden da fremsendte mail med link til afstemningen.

Dagsordenen kan ifølge vedtægterne justeres løbende fra d. 18. marts indtil 1 uge før generalforsamlingen.

Download her.

GF-dagsorden 2020