Pilotprojekt om el-overfølsomhed

I et pilotprojekt omfattende 11 personer med el-overfølsomhed fortalte de alle, at de havde haft e-sans i en årrække inden de fik el-overfølsomhed.

Resultatet fører til den hypotese, at e-sans og el- overfølsomhed er udtryk for to niveauer af samme form for sansning.

Download her.

Bagsiden af det Trådløse Samfund

Københavner Resolution vedtaget under konferencen om ”Bagsiden af det trådløse samfund”. Den er baseret på tidligere appeller, resolutioner og en BioInitiativ Rapport fra læger og forskere, der melder ud om blandt andet et sikkerhedsprincip og forebyggelse af skadevirkninger fra trådløse eksponeringer. Læs resolutionen her.

Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter

Dette dokument fra ARTAC er det første i en serie af flere dokumenter rettet mod lægeverdenen og socialforvaltningerne som omhandler helbredseffekter af elektro- magnetiske felter. Vi ansatte derfor forskere til at forske i 3 retninger. Først måtte vi sikre os, at der var tale om virkeligt syge og ikke simulanter og måtte derfor udvikle diagnostiske … Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

Rapport fra Europarådet. De potentielle sundhedsmæssige effekter af lavfrekvente elektromagnetiske felter, der omgiver el-ledninger og elektriske apparater, er genstand for igangværende forskning og en betydelig offentlig debat. Hvor elektriske og elektromagnetiske felter i visse frekvensbånd har fuldt ud gavnlige virkninger, som anvendes inden for medicin, viser det sig, at andre ikke-ioniserende frekvenser, hvad enten de … Læs mere

Den mobile fare

Pressemeddelelse i Berlingske Tidende lørdag d. 20-9-2007 Er mobiltelefoner en gave til menneskeheden, eller udgør de “det største eksperiment nogensinde med menneskets biologi”? Mens eksperterne strides, vokser mængden af mikrobølger omkring os med kolossal hast. Download her.