En kort oversigt over de medlemstyper vi tilbyder:

Medlemsfordele:

 • Modtager LNS’ elektroniske nyhedsbrev
 • Inviteres til generalforsamlinger
 • Er valgbar til alle tillids- og bestyrelsesposter
 • Modtager medlemsbladet NaturHelse 2 gange årligt med posten
 

Basale medlemsfordele

 • Kan tilvælge kollektiv forsikring af ansvar over for klienter, 700 kr/år
 • Modtager LNS’ elektroniske nyhedsbrev
 • Én gang årligt kort omtale i LNS’ medlemsblad NaturHelse med kontaktdata, tilbud og services til klienter
 • Gratis omtale og information om events på LNS’ hjemmeside
 • Inviteres til generalforsamlinger
 • Ejer og medarbejdere er valgbare til alle tillids- og bestyrelsesposter
 • Modtager medlemsbladet NaturHelse 3 gange årligt med posten

Basale medlemsfordele

 • Alle foreningens faglige medlemmer er såkaldt kollektive medlemmer af LNS og kan tilvælge services fra LNS (forsikring, Koda-licens, etc.) og deltage i LNS’ generalforsamlinger
 • Kollektive medlemmer er valgbare til alle tillidsposter i LNS
 • Medlemsbladet NaturHelse 3 gange årligt med posten samt LNS’ elektroniske nyhedsbrev til foreningens bestyrelse og til medlemmer, der har tilvalgt betalte services fra LNS
 • Foreningen figurerer én gang årligt i LNS’ fysiske medlemsblad NaturHelse
 • Gratis omtale samt information om foreningens events på LNS’ hjemmeside
 • Foreningens formand kan ifølge bestyrelsesbeslutning fungere som medlem af LNS’ bestyrelse i spørgsmål, der vedrører LNS’ paraplyfunktion
 • Et bestyrelsesmedlem kan efter aftale deltage i de halvårlige SRAB-møder. (Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling), hvor LNS har i alt fire pladser.

Kontakt Vera Marcher på tel. 6070 4887 eller vhm@Lns.dk for at bestille medlemsskab.