Alle er velkommen i LNS

Medlemskab for nysgerrige (gratis)

Medlemsfordele:

 • Modtagelse af elektronisk nyhedsbrev, Kosmorama
 • Delvis medlemsrabat på kurser, behandlinger, litteratur m.v.

Bestil i butikken

Medlemskab for private (200 kr årligt - SU-studerende 100 kr)

Medlemsfordele:

 • Generel støtte til hele den alternative sundhedsbranche
 • Modtagelse af LNS’ elektronisk nyhedsbrev, Kosmorama
 • Medlemsrabat på kurser, behandlinger, litteratur m.v.
 • Invitation til generalforsamlinger
 • Valgbar til alle tillidsposter
 • Medlemsblad, NaturHelse, 3 gange årligt med posten
 • Mini-kursus i kommunikation og opbygning af tillid mellem mennesker, jf. bogen "Et varmt og venligt samfund, hvordan?"
Fagligt medlemskab for selvstændige (600 kr årligt)

Basale medlemsfordele

 • Generel støtte til hele den alternative sundhedsbranche
 • Modtagelse af LNS’ elektronisk nyhedsbrev, Kosmorama
 • Medlemsrabat på kurser, behandlinger, litteratur m.v.
 • Invitation til generalforsamlinger
 • Valgbar til alle tillidsposter
 • Medlemsblad, NaturHelse, 3 gange årligt med posten
 • Mini-kursus i kommunikation og opbygning af tillid mellem mennesker, jf. bogen "Et varmt og venligt samfund, hvordan?"

Omtale af navn, adresse, kompetencer og service

 • Én gang årligt i LNS’ fysiske medlemsblad, NaturHelse
 • Én gang årligt i LNS’ elektroniske medlemsblad
 • Fast omtale på LNS’ hjemmeside (ubegrænset tekst)
 • Rabat ved annoncering i medlemsbladet, NaturHelse
 • Gratis information om dine events på LNS’ hjemmeside
 • Adgang til salg af kurser, behandlinger, litteratur, med videre via LNS’ e-butik efter nærmere aftale
 • Gratis præsentation af dit materiale på messer, som LNS deltager i
 • Messerabat på egen stand ved deltagelse på LNS’ standareal

Kvalitet og forskning

 • Mulighed for prisbillig kollektiv KODA-Gramex licens
 • Mulighed for prisbillig kollektiv ansvarsforsikring
 • Mulighed for prisbillig kollektiv kvalitetscertificering (ISO eller tilsvarende)
 • Gratis registrering af kundetilfredshed som et led i din/jeres markedsføring
 • Kommende adgang til nyt kollektivt forskningsdesign specielt udviklet til forskning i alternativ behandling (nyt forskningsdesign forventes færdigt medio 2018)
 • Gratis offentliggørelse af forskningsresultater på LNS’ hjemmeside og i medlemsbladet

Netværk

 • Adgang til deltagelse i møder i Sundhedsstyrelsen (SRAB) gennem LNS's repræsentation
 • Adgang til deltagelse i alle LNS’s møder inkl. bestyrelsesmøder
 • Mulighed for projekter i samarbejde med LNS og med adgang til LNS’s netværk efter nærmere aftale
Fagligt medlemskab for organisationer med mange medlemmer eller ejere (900 kr årligt)

Basale medlemsfordele

 • Generel støtte til hele den alternative sundhedsbranche
 • Modtagelse af LNS’ elektronisk nyhedsbrev, Kosmorama
 • Medlemsrabat på kurser, behandlinger, litteratur m.v.
 • Invitation til generalforsamlinger
 • Valgbar til alle tillidsposter
 • Medlemsblad, NaturHelse, 3 gange årligt med posten
 • Mini-kursus i kommunikation og opbygning af tillid mellem mennesker, jf. bogen "Et varmt og venligt samfund, hvordan?"

Omtale af navn, adresse, kompetencer og service

 • Én gang årligt i LNS’ fysiske medlemsblad, NaturHelse
 • Én gang årligt i LNS’ elektroniske medlemsblad
 • Fast omtale på LNS’ hjemmeside (ubegrænset tekst)
 • Rabat ved annoncering i medlemsbladet, NaturHelse
 • Gratis information om dine events på LNS’ hjemmeside
 • Adgang til salg af kurser, behandlinger, litteratur, med videre via LNS’ e-butik efter nærmere aftale
 • Gratis præsentation af dit materiale på messer, som LNS deltager i
 • Messerabat på egen stand ved deltagelse på LNS’ standareal

Kvalitet og forskning

 • Mulighed for prisbillig kollektiv KODA-Gramex licens
 • Mulighed for prisbillig kollektiv ansvarsforsikring
 • Mulighed for prisbillig kollektiv kvalitetscertificering (ISO eller tilsvarende)
 • Gratis registrering af kundetilfredshed som et led i din/jeres markedsføring
 • Kommende adgang til nyt kollektivt forskningsdesign specielt udviklet til forskning i alternativ behandling (nyt forskningsdesign forventes færdigt medio 2018)
 • Gratis offentliggørelse af forskningsresultater på LNS’ hjemmeside og i medlemsbladet

Netværk

 • Adgang til deltagelse i møder i Sundhedsstyrelsen (SRAB) gennem LNS's repræsentation
 • Adgang til deltagelse i alle LNS’s møder inkl. bestyrelsesmøder
 • Mulighed for projekter i samarbejde med LNS og med adgang til LNS’s netværk efter nærmere aftale

Her kommer en tekst og klikpunkter