Bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet ang. covid-19

BEK nr 36 af 13/01/2021 fra Sundheds- og Ældreministeriet om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

Læs artiklen her.