Baggrund for forskerpanelet i LNS

Forskerpanelet i LNS består af børnepsykiater Gitte Retbøll samt akupunktørerne Anja Funder og John Boel – og så selvfølgelig initiativtageren Mogens Ehrich fra LNS. Endvidere er Michael Brown, LNS en vigtig deltager i opbygningen af hele IT-systemet.

 

For del en år siden fik Mogens Ehrich en vision sammen med resten af LNS om at ændre vilkårene for alternativ og komplementær behandling i Danmark. En vision, som skulle kunne favne de vilkår, som behandlingerne foregår under og de forskelligartede brugere af alternativ og komplementær behandling. En vision om at kunne vise, at alternativ og komplementær behandling kan gøre en forskel for den enkelte bruger, samtidig med at effekten ikke kun består i udtalelser fra den enkelte bruger, men at der før og efter behandlingsforløbet igangsættes en spørgeskemaundersøgelse. En vision om at finde en forskningsmetode, som kan favne mange brugere, mange behandlingsmetoder.

/MR/Hvor langt er arbejdet
Arbejdsgangen og IT-systemet er under indkøring i forskerpanelets klinikker. Mogens oplyser, at det anvendte forskningsdesign fungerer indtil videre, som håbet. Der er i tre projekter – hver med et encifret antal klienter – påvist effekt af akupunktur. Det har givet anledning til et godt
erfaringsgrundlag og nogle justeringer i IT-systemet.

/MR/Panelet har brug for din hjælp
Det ville være godt at få opstartet 5-10 projekter i år med andre behandlingsmetoder end akupunktur; dette for at opnå et erfaringsgrundlag i brugen af IT-systemet indenfor et mere bredt brugerpanel. Der vil være support undervejs fra panelet til oprettelse og brug af systemet,herunder oprettelse af spørgeskemaer.

En klinik kan vælge mellem at registrere en bestemt slags klienter eller registrere de førstkommende ti, der godt må fejle noget forskelligt. Michael og Mogens gør programmellet mere sikkert at bruge, så det forhåbentligt snart kan bære 100 samtidige projekter. Panelet forventer, at det for flere klinikker kan være interessant, hvis systemet tilbyder muligheden for en bookingfunktion. Når vi får erfaring fra 100 samtidige projekter, vil vi udbygge programmellet til at kunne betjene 1.000 eller 10.000 samtidige projekter – men det vil nok vare et par år.

/MR/Hvem kan få adgang
Medlemsforeninger har samme adgang til LNS-services som de direkte LNS-medlemmer og kan derfor tilmelde sig forskning. Medlemmer af medlemsforeninger kan ligeledes tilmelde sig services fra LNS, når blot deres medlemsforening bekræfter medlemskabet. Da det drejer sig om registrering af sensitive data, skal hver klinik udover at tilmelde sig indgå en databehandler-aftale med LNS derom samt en aftaleskrivelse om klinisk produktionskontrol og forskning.

Er du interesseret eller ønsker yderligere oplysninger, så kontakt gerne Mogens Ehrich på me@Lns.dk

Emnet var et af mange, der blev debatteret på LNS generalforsamling i april 2023. Alle dokumenterne fra generalforsamlingen kan læses på https://lns.dk/dkokumeter-generalforsamling-april-2023

Redaktionen LNS december 2023