Spar milliarder på cancerbehandlinger

En amerikansk biokemiker og læge dr. Stanislaw Burzynski gjorde allerede i 60`erne og 70`erne en enestående opdagelse: Han fandt ud af, at alle cancerpatienter mangler et bestemt protein i blodet og i urinen, et protein som alle cancerfrie mennesker har, og som hæmmer kræftceller.

Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter

Dette dokument fra ARTAC er det første i en serie af flere dokumenter rettet mod lægeverdenen og socialforvaltningerne som omhandler helbredseffekter af elektro- magnetiske felter. Vi ansatte derfor forskere til at forske i 3 retninger. Først måtte vi sikre os, at der var tale om virkeligt syge og ikke simulanter og måtte derfor udvikle diagnostiske … Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

Rapport fra Europarådet. De potentielle sundhedsmæssige effekter af lavfrekvente elektromagnetiske felter, der omgiver el-ledninger og elektriske apparater, er genstand for igangværende forskning og en betydelig offentlig debat. Hvor elektriske og elektromagnetiske felter i visse frekvensbånd har fuldt ud gavnlige virkninger, som anvendes inden for medicin, viser det sig, at andre ikke-ioniserende frekvenser, hvad enten de … Læs mere