Stop for 5G på jorden og i rummet

International appel til FN, WHO, EU, Europarådet og alle nationale regeringer fra forskere, læger, miljøorganisationer og borgere. Verdens regeringer opfylder ikke deres pligt til at drage omsorg for de befolkninger de regerer. 29. Marts 2019 har 63.379 underskrivere fra mindst 168 lande underskrevet appellen. International appel ”STOP FOR 5G PÅ JORDEN OG I RUMMET”. Du … Læs mere

Det nye 5G netværk

Snart er det nye 5G netværk udrullet i Danmark. Det opererer med op til 18 gange højere bestråling frekvensmæssigt end nutidens wi-fi. Til trods for omfattende forskning gennem tiden, der påpeger de farlige sundhedsmæssige aspekter ved netop mikrobølgebestråling (wi-fi, mobiltelefoni, smartmetre osv.), og trods mange bekymrede appeller fra borgere og organisationer, er Energi-, Forsynings- og … Læs mere

Markedsføring af alternativ behandling

Lov om markedsføring af sundhedsydelser indeholder et sæt fælles regler, som også gælder ved reklame for alternativ behandling. Blandt andet må reklamen ikke være urigtig eller vildledende, og der må ikke være urimeligt mangelfulde angivelser. Du kan finde de enkelte områder under disse links: Lov om markedsføring af sundhedsydelser: http://kortlink.dk/vrt2 Bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser: http://kortlink.dk/vrtc Vejledning om … Læs mere

Forskere i mobilstråling skriver til EU Kommissionen

Verdens hidtil største studie viser signifikant vækst i kræft i f.m. mobilstråling. Mere end 180 forskere og læger fra 35 lande, anbefaler i et brev til EU Kommissionen at ”standseudrulningen af femte generation, 5G, for telekommunikation, indtil mulige farer for menneskers helbred ogfor miljøet er blevet fuldt ud undersøgt af uafhængige forskere.” Pier reviewet forskning … Læs mere

Agnotologi – hvad er det?

Gennem tiden har vi hørt om propaganda og indblanding i forskellig udklædning, senest via medierne som”fake news”. Dens arme rækker ind i alle livets faser, bevidst og manipulerende, på topplan og i det små. Måske ved vi ikke engang selv, at vi er deltager! Vi er et såkaldt offer. I 1990-erne introduceredehistorikeren Robert Proctor fra … Læs mere