Annoncering i NaturHelse

NaturHelse har pt et oplag på ca. 2.200. Det sendes til medlemmerne 2 gange årligt og ligger fremme hos alternative behandlere, helsekost forretninger, osv.

1/4 side

Pris: 550 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x 52,5 mm
Højkant: 74 x 105 mm

1/2 side

Pris: 850 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x 105 mm
Højkant: 74 x 210 mm

1/1 side

Pris: 1.300 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x210 mm

1/1 bagside

Pris: 1.600 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x210 mm

Rubrikannoncer

Kun tekst, 50 x 25 mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr.

Rabatter

15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved tre på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat ved rubrikannoncer.

Annoncer bedes venligst leveret i cmyk i 300 dpi, pdf-format og mailet til redaktøren a.kurtzmann@mail.com, som også er behjælpelig ved tvivlspørgsmål.

Deadlines for annoncer og indlæg til bladet

Forårsnummeret 1. april (udkommer mid maj)
Efterårsnummeret 1. oktober (udkommer mid november)

Betaling

Vi sender faktura med alle betalingsoplysninger ca. 8 dage efter bladets udgivelse.
Beløbet skal indbetales 8 dage netto efter modtagelse af fakturaen.

Yderligere oplysninger fås på tlf. 6070 4887 eller på a.kurtzmann@gmail.com.