Annoncering i NaturHelse

NaturHelse har pt et oplag på ca. 2.200. Det sendes til medlemmerne 3 gange årligt og ligger fremme hos alternative behandlere, helsekost forretninger, osv.

1/4 side

Pris: 550 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x 52,5 mm
Højkant: 74 x 105 mm

1/2 side

Pris: 850 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x 105 mm
Højkant: 74 x 210 mm

1/1 side

Pris: 1.300 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x210 mm

1/1 bagside

Pris: 1.600 kr.

Format + 3 mm til beskæring:
Tværs: 148 x210 mm

Rubrikannoncer

Kun tekst, 50 x 25 mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr.

Rabatter

15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved tre på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat ved rubrikannoncer.

Vi sender faktura med alle betalingsoplysninger ca. 8 dage efter bladets udgivelse.Deadline for annoncer og indlæg til bladet kan aftales med redaktøren, men er generelt således:

Sommernummeret 1. maj (udkommer juni),
Efterårsnummeret 1. august (udkommer oktober)
Vinternummeret 1. november (udkommer januar)

Annoncer bedes venligst leveret i cmyk i 300 dpi, pdf-format og mailet til redaktøren a.kurtzmann@mail.com, som også er behjælpelig ved tvivlspørgsmål.

Betaling

Beløbet skal indbetales 8 dage netto efter modtagelse af fakturaen.

Yderligere oplysninger fås på tlf. 6070 4887 eller på a.kurtzmann@gmail.com.