lns logo med tekst

Kort information om Folkemødet på Bornholm

Folkemødet er hele Danmarks demokratifest med samtale, deltagelse og fællesskab. Det afholdes i uge 24 fra 13.-15. juni 2024. LNS deltager via vore medlemsorganisationer DAKOBE og DYOM.
KAB-teltet
Takket være en stor indsats fra netop DAKOBE og DYOM får Komplementær og Alternativ Behandling (KAB) for første gang på Folkemødet et samlet aktivitets telt for branchen: KAB-teltet. Her byder de velkommen til en bred vifte af sundheds-debatter og KAB-events under titlen
“Vi gør sundhed”
Du finder KAB-teltet på Kæmpestranden Syd plads J51. Kom og få en snak.
Klik her og læs alt om aktiviteterne. Læs generelt om Folkemødet her
LNS fastholder prisen på KODA-Gramex
LNS har gennem årene tilbudt de faglige medlemmer licens til at spille musik i klinikken.
I de gode gamle dage betalte LNS cirka 200 kr/år til KODA for en gruppelicens pr. fagligt medlem og kunne lade licensen gå videre til medlemmerne for 300 kr/år. Ikke alle medlem-mer betalte retmæssigt, så LNS måtte have lidt overhead på prisen for ikke at få underskud.
Så satte KODA imidlertid gruppelicensen voldsomt op, hvorefter LNS satte en pris på 900 kr/år pr. fagligt medlem. Efter nogen bølgegang og protester fra store behandlerforeninger satte KODA gruppelicensen ned igen. LNS har dog bibeholdt 900 kr/år for KODA-Gramex licens pr. fagligt medlem. Hertil kommer det faglige medlemskontingent 600 kr, som også inkluderer levering af medlemsbladet NaturHelse, alt i alt 1500 kr/år. Uden gruppelicens er prisen hos KODA til sammenligning over 4.000 kr/år pr klinik!
Nu har KODA imidlertid meddelt, at Gramex-delen sættes op, fordi flere lande er blevet medlemmer af Gramex.
Bestyrelsen i LNS foretrækker at fastholde prisen på 900 kr/år. Det kompenserer lidt, for der altid er nogen medlemmer, der ikke får betalt. Vi håber nemlig på en god tilslutning til det allerede ofte omtalte tilbud til klinikkerne på 500 kr/år om at kunne undersøge effekten af egne behandlinger ved at kunne sende spørgeske-maer til klienterne. I NaturHelse i 2022 beskrev vi, hvorledes et klinikmedlem fra sit kontrolpanel i LNS kan til- og framelde services fra LNS og derfor også kan tilmelde sig skemaarbejde.
Følg med på www.LNS.dk
Efter Corona
Mange små firmaer er kommet i klemme i den efterfølgende kontrol; der har desværre nærmest vist sig en tsunami af krav om tilbagebetalinger af hjælpepakker, selvom mange ansøgere efter lange seje trav under corona fik ansøgningerne godkendt.

Især har det ramt de små og mellemstore virksomheder hårdt, herunder vores branche bestående af alternative behandlere.

Ligger miseren i udformningen af spørgeskemaet, eller hvad kan grunden være?
I denne vejledning https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/621
fra Retsinformation er det især Kapitel 5 - Kontrol og efterregulering af kompensation, samt afsnittet om klageadgang der er interessant.
LNS NaturSundhedsrådet
Kontor: Møllegårdsvej 3A, DK-4320 Lejre
CVR Nr. 30751361 -
www.Lns.dk
Email Marketing Powered by MailPoet