lns logo med tekst

Modsæt dig at nye GMO’er får status som ikke-GMO

i landbrug og fødevareproduktion!

Støt kravet om, at GMO-afgrøder fortsat skal være underlagt kontrol, risikovurdering og forbrugermærkning!

Deltag i underskriftsindsamlingen inden 20. november!

327.880 har p.t. underskrevet

Europakommissionen har givet grønt lys til store kemi- og bioteknologivirksomheders planer om at arbejde på at de nye GMO'er (Genetisk Modificerede Organismer) skal dereguleres fra GMO-direktivet i EU, så de får en status som ikke-GMO i landbrug og fødevareproduktion.
Kemi- og bioteknologivirksomhederne underbygger deres krav med udokumenterede påstande om bæredygtighed, pesticidreduktion og klimafordele. Men da virksomhederne ejer størstedelen af de patenterede såsæd og frø, der er udviklet med de nye GMO-metoder, vil en deregulering af de nye GMO'er i overvejende grad være til fordel for virksomhederne selv.
Det danske NOAH har sammen med en lang række grønne organisationer verden over igangsat en underskriftsindsamling for at beskytte landbrug, natur og forbrugere imod de nye GMO'er.

LNS videresender hermed budskabet til dig. Med underskriftsindsamlingen opfordrer vi EU's beslutningstagere til at opretholde den nuværende GMO-lovgivning, hvor GMO'er stadig indebærer kontrol, risikovurdering og mærkning på alle GMO'er på markedet.
Det vil beskytte naturen, miljøet og vores valgfrihed.

Underskriv her inden den 20. november!

Her er en oversigt over vore brancheforeninger. Klik ind på deres webside og se deres mange aktiviteter, arrangementer og seneste nyheder.

LNS NaturSundhedsrådet
Kontor: Møllegården, DK-4320 Lejre
CVR Nr. 30751361 -
www.Lns.dk
Email Marketing Powered by MailPoet