lns logo med tekst
For første gang nogen sinde i DK kommer (endelig!) en tv udsendelse om 5G!
Det sker på DK4 i aften, fredag d. 29/5 kl. 19 - en hele 4 timers TEMA-aften.
"Der skulle komme mange eksperter og deltage i debatten.
Selvom pinsen står for døren, så opfordres vi til at sende en sms på 40 40 25 32 med spørgsmål om 5G eller ringe på 35 86 67 90.
Vort medlem Pia Hardenberg opfordrer os til, at spørgsmål formuleres så sagligt som muligt, så "nøgternt" som muligt uden aggressive hentydninger/holdninger. Samt at sørge for at evt. spørgsmål baseret på såkaldte påstande, er velfunderet i videnskaben og med henvisning til kilder (fx. et spørgsmål indeholdende oplysning om undersøgelser, der tydeligt viser, at 5G er skadeligt for mennesker, dyr og natur).
Til inspiration er herunder lidt forslag til spørgsmål, som I frit kan bruge og også omformulere. Det er ment som inspiration, og håbet er, at det kan sætte gang i flere spørgsmål fra jer.
Det er også vort håb, at tv-udsendel-sen i aften vil bære præg af andre holdninger/synsvinkler end de offentlige kendte personers fra myndighederne's side, som jo formentlig holder fast i, at 5G ej er skadeligt.
  • Hvordan forholder I/du jer/dig til, at advokat Christian F. Jensen d. 4. maj 2019 forelagde et responsum på en konference på Christiansborg, hvori Christian F. Jensen konkluderer, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det foreligger beskrevet i rapporten, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i EMRK (Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention), FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne?
  • Hvilke videnskabelige undersøgelser/forsøg viser, at stråling fra 5G netværk ikke er skadelig for mennesker, dyr og naturen?
  • Er der foretaget videnskabelige evidensbaserede undersøgelser i DK, som tydeligt viser, at stråling fra 5G netværk ikke er skadeligt for mennesker, dyr og naturen?
  • Hvordan forholder I jer til, at 289.887 mennesker fra 218 nationer og områder, heraf over 180 forskere og læger fra 36 lande, pr. i dag d. 29. maj 2020 har underskrevet en international appel om at stoppe 5G på Jorden og i rummet? (Appellen er sendt slutningen af oktober til regeringer rundt om i verden). https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
  • Har der været foretaget videnskabelige undersøgelser af uafhængige forskere indenfor mikrobølgestråling om den biologiske effekt på mennesker, dyr, insekter og planter ved eksponering af 5G stråling?
  • Hvilke undersøgelser ligger til grund for, at vi som borgere kan føle os sikre på, at stråling fra 5G ikke har en ikke-termisk effekt på mennesker?
  • Når tyske læger demonstrerer på gaden mod 5G, når over 3.000 borgere i Bristol, England opfordrer til at udrulningen af 5G-mobilnetværket standses, når doktor Martin Pall fra Washington State Universitet udtaler, at introduktionen af 5G er den dummeste idé, nogen har haft i verdenshistorien, hvad tænker I om det? https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.18d9e428-36dc-4cab-ac71-b5af2cce9140.html?fbclid=IwAR2E3FIvN8nPz0wIziNi9bGZRQpkrQUukgrSRykKRtzsM8Wt-ZQ0dyG3pVY
Andre steder i verden er der sagt nej tak til 5G, eller der arbejdes på at udskyde udrulningen af 5G, fx:
  • I den græske by Kalamata stemte byrådet i dec. 2019 for at stoppe installation af 5G, byrådet betegner 5G som et eksperiment med indbyggernes sundhed (kilde Tabttråd, kritisk journalistik og analyse om det trådløse miljø). Læs mere her
  • Laois region, i Irland besluttede d. 27. nov. 2019 at tilbageholde udrulningen af 5G af hensyn til borgernes sundhed og sikkerhed. Mere her
  • Europa-Parlamentets Forskningstjeneste EPRS (European Parliamentary Research Service) har d. 11. feb. 2020 offentliggjort en såkaldt briefing, hvori EPRS anfører, at nyere forskning rejser tvivl om sikkerheden ved 5G. "Den nylige akademiske litteratur illustrerer, at kontinuerlig trådløs stråling synes at have biologiske effekter, især i betragtning af de særlige egenskaber ved 5G: Kombinationen af millimeterbølger, en højere frekvens, mængden af sendere og mængden af forbindelser. Forskellige undersøgelser antyder, at 5G vil kunne påvirke sundheden for mennesker, planter, dyr, insekter og mikroliv. Og fordi 5G er en uprøvet teknologi, vil en forsigtig tilgang være hensynsfuld", skriver EPRS blandt andet. Endvidere skriver EPRS: EU's videnskabs komité SCENIHR, foretog i 2015 en omfattende forskningsgennemgang, som ikke fandt, at der var overbevisende evidens for skadelige effekter af mobilstråling. Forskningstjenesten bemærker i sit notat, at SCENIHR-rapporten er anklaget for interessekonflikter pga. SCENIHR-forskeres tilknytning til teleindustrien. (Kilde 11. feb. 2020 Tabttråd). https://tabttraad.home.blog/2020/02/11/ny-eu-rapport-et-5g-eksperiment-kan-kraenke-menneskerettigheder/?fbclid=IwAR296o604DdumNjBp6O0hxVhhbNsygve_b4eOr2Ybl7pUd_OLIwon9A5Ts8

Her er en oversigt over vore brancheforeninger. Klik ind på deres webside og se deres mange aktiviteter, arrangementer og seneste nyheder.

LNS NaturSundhedsrådet
Kontor: Møllegården, DK-4320 Lejre
CVR Nr. 30751361 -
www.Lns.dk